Koulutuksen on Euroopassa pysyttävä mukana yhteiskunnan ja tekniikan muutoksissa, ja odotuksissa saattaa osaamisen kehittäminen mahdolliseksi kaikille. Globalisaation vaikutuksesta tulevaisuuteen suuntautuneet yritykset ovat yhä kiinnostuneempia liiketoiminnasta laajemmissa kansainvälisissä ympäristöissä. Siksi ne tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautuneita työntekijöitä, jotka kykenevät rajat ylittävään työskentelyyn.

Tämän projektin kumppanit ovat yhdistäneet kokemuksensa ja asiantuntemuksensa kehittämään tuotteita / materiaaleja, jotka auttavat parantamaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työllistettävyyttä liike-elämässä tai yrittäjinä Euroopassa. Tuotteet ovat mielenkiintoisia ja siirrettävissä muille ammatillisen koulutuksen organisaatioille Euroopassa. Mutta eivät vain ammatillisen koulutuksen organisaatiot voi hyötyä niistä. Myös muun tyyppisissä koulutuksissa (esim. erityisopetus, korkeakoulutus) voidaan käyttää ja integroida moduuleja omaan koulutusohjelmaan. Ne ovat vapaasti saatavilla tämän verkkosivuston kautta.

Mitä on käytettävissä:

  • On tuotettu Eurooppalainen Viitekehys. Viitekehys tarjoaa yhteisen ymmärryksen siitä, mitä 21. vuosisadan avaintaitoja työntekijät tarvitsevat tulevaisuuden liiketoiminnassa. Lisäksi viitekehys tarjoaa yhteisen käsityksen siitä, mihin 21. vuosisadan avaintaitoihin on liiketoiminnan koulutusohjelmien opettajien pystyttävä valmistamaan opiskelijoita heidän tulevaisuuttaan varten.  Viitekehys kuvaa keskeisiä ammatillisen koulutuksen avaintaitoja opiskelijoille ja opettajille. Se tarjoaa tukea parempaan avaintaitojen ja niihin liittyvien taitojen kuvaamiseen, kehittämiseen, arviointiin, validointiin ja vertaamiseen formaalissa, non-formaalissa ja informaalissa oppimisympäristössä.
  • 15 SULAUTUVAN OPPIMISEN MODUULIA (BLENDED LEARNING): Mainitun kehyksen avulla opettajat ja muut ammattilaiset pystyivät suunnittelemaan tulevaisuuteen suuntautuvia innovatiivisia moduuleja, joissa ammatillisen koulutuksen opiskelijat valmistautuvat tulevaan työhönsä liike-elämässä. Moduulit perustuvat sulautuvaan oppimiseen ja ne on mahdollista integroida ammatillisen koulutuksen osaamistavoitteisiin.
  • KOULUTUSOHJELMA OPETTAJILLE: Käytettävissä on ohjelma, jonka avulla opettajat oppivat suunnittelemaan tulevaisuuteen suuntautuvia moduuleja osana koulutusohjelmaansa. Sen lisäksi verkkosivusto tarjoaa opettajille ohjeita käytettävissä olevien moduulien opetukseen.

Tämä sivusto on tuotettu Erasmus+ ohjelman tuella