Vzdělávání a odborná příprava v Evropě musí držet krok se změnami ve společnosti a v moderních technologiích a vyžaduje nový přístup k rozvoji dovedností pro všechny. Díky globalizaci se společnosti orientované na budoucnost stále více zajímají o podnikání v širším mezinárodním prostředí, a proto potřebují zaměstnance, kteří jsou orientovaní na budoucnost a jsou schopni pracovat v zahraničí.

Partneři tohoto projektu spojili své odborné znalosti a zkušenosti, ab vytvořili produkty/materiály, které pomáhají zlepšit přípravu a zaměstnatelnost studentů středního odborného vzdělávání v podnikatelském sektoru nebo jako samostatných podnikatelů v Evropě. Produkty jsou zajímavé a přenosné i do jiných organizací odborného vzdělávání a přípravy v celém evropském prostoru. Těžit z nich mohou nejen organizace odborného vzdělávání a přípravy, ale k modulům mají přístup, a mohou je tak integrovat do svého vlastního vzdělávacího programu také jiné typy vzdělávacích institucí (např. speciální vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání). Jsou volně dostupné prostřednictvím této webové stránky.

CO JE OBSAHEM

V průběhu projektu byl vytvořen evropský rámec, který nabízí společné chápání toho, jaké dovednosti potřebují budoucí zaměstnanci ve 21. století v podnikatelském sektoru, aby byli úspěšní. Kromě toho rámec nabízí společné porozumění dovednostem, které potřebují učitelé  21. století v programech odborného vzdělávání a přípravy v oblasti podnikání, aby byli schopni dobře připravit studenty na jejich budoucí kariéru. Rámec popisuje základní sadu klíčových kompetencí pro studenty odborného vzdělávání a přípravy a základní sadu klíčových kompetencí pro učitele odborného vzdělávání a přípravy ve vzdělávacím procesu. Poskytuje podporu pro lepší popis, pochopení, rozvoj, hodnocení, ověřování a porovnávání klíčových kompetencí a souvisejících dovedností ve formálním, neformálním a informálním vzdělávacím prostředí.

15 MODULŮ KOMBINOVANÉHO UČENÍ

S pomocí zmíněného rámce byli učitelé a další profesionálové schopni navrhnout inovativní moduly orientované na budoucnost, ve kterých se studenti OVP připravují na svou budoucí práci v podnikatelském sektoru. Moduly jsou založeny na kombinovaném učení a je možné je integrovat do kvalifikačního standardu odborného vzdělávání a přípravy.

PROGRAM VÝCVIKU UČITELŮ

Program je k dispozici na webu a jeho prostřednictvím se učitelé naučí navrhovat moduly orientované na budoucnost jako součást svého vzdělávacího programu. Kromě toho web poskytuje instrukce pro učitele, jak pracovat s již vytvořenými moduly.